Zgodnie z ustawą z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrócić kupione obuwie w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie z dowodem zakupu oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odleglość. DO POBRANIA PONIŻEJ.

W przypadku skorzystania Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi, dormowy zwrot tylko do zmówień paczkomaty Inpost.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, na wskazany w oświadczeniu numer rachunku lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.